Tudorel Postolache, UN PROJET OUVERT, Discours sur l’intégration européenne, Editura Expert, 110p.

Tudorel Postolache, Mugur Isărescu, STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A ROMÂNIEI PE TERMEN MEDIU, ACADEMIA ROMÂNĂ, Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, 152p.

Radu Rey, CARPAŢII ROMÂNIEI LA O RĂSCRUCE A ISTORIEI, Centrul de Informare şi Documentare Economică, 37p. 

Tudorel Postolache, Sur les « successions coexistantes » au tournant des millénaires, Quelques reflexions épistémologiques, Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 31p.

Tudorel Postolache, VERS UN « IDÉAL PRATICABLE » NOTES ET RÉFLEXIONS, Editura Academiei Române, 124p.

Tudorel Postolache, AMBASSADEUR DE ROUMANIE AU GRAND–DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ACADEMIE ROUMAINE, CENTRE PIERRE WERNER D’ETUDES ET DOCUMENTATION ROUMANIE – LUXEMBOURG, 219p

Mugur Isărescu, REFLECŢII ECONOMICE * PIEŢE, BANI, BĂNCI, Editura Expert, 238p.

Mugur Isărescu, REFLECŢII ECONOMICE ** POLITICI ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, Editura Expert, 225p.

Mugur Isărescu, REFLECŢII ECONOMICE *** CONTRIBUŢII LA TEORIA MACROSTABILIZĂRII, Editura Expert, 250p.

Mugur Isărescu, Probleme ale politicii monetare într-o ţară emergentă. Cazul României 

Raileanu Szeles Monica, INVESTIGATING THE EXTENSION OF ITEM RESPONSE THEORY TO THE MEASUREMENT OF DEPRIVATION. METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS AND EMPIRICAL EVIDENCE FROM PSELL3

Tudorel Postolache, Academicieni asa cum i-am cunoscut

Tudorel Postolache, Sur « les successions coexistantes » 

Gheorghe DOLGU, CRIZA, FINANTE, TEORII - Studii alese

Nicholas Georgescu-Roegen, Unele elemente de orientare în stiinta economica – Editie bilingva – Versiune în limba românã si cuvânt înainte: Gheorghe Dolgu

Ilie BĂDESCU, DESPRE CRIZĂ ÎN LUMINA TEORIEI SUCCESIUNII COEXISTENTE

Victor AXENCIUC, EVOLUŢIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI Cercetări statistico-istorice 1859–1947 VOL. III, MONEDĂ – CREDIT – COMERŢ – FINANŢE PUBLICE

carte-1

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad