Admitere doctorat

Sustineri publice teze doctorat

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea alegerilor Consiliului SDSE_AR – 15.02.2023

Anunt depuneri candidaturi Consiliul SDSE – 15.02.2023

Anunt depunere candidaturi Consiliul SDSE - 27.02.2023

Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR

Metodologie admitere studii universitare de doctorat

Contractul de studii universitare de doctorat - cu stipendiu

Contractul de studii universitare de doctorat - fara stipendiu

Conținutul programelor de pregătire

Lista conducătorilor de doctorat în Domeniul Economie

Lista doctoranzilor în pregatire

Săli de conferințe

Infrastructura de cercetare

Surse de informații

Departamente de cercetare

 

Ghid de redactare a tezei de doctorat

Metodologie sustinere teza de doctorat

Metodologie prvind situatiile de prelungire sau incetare a calitätii de student-doctorand

Metodologie privind acordarea burselor

Metodologie privind acordarea si revocarea calitätii de conducator de doctorat in cadrul SCOSAAR

Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat

Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat

Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare

Metodologie privind doctoratele in cotutela

Metodologie privind mobilitatea academica a studentilor-doctoranzi

Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat

Metodologia privind transferul rezultatelor formative intre programe de studii

Contract For University Doctoral Studies Without Scholarship

University Doctoral Studies Plan

Contract Of University Doctoral Studies With Scholarship

Cerere sustinere examen

Proces verbal sustinere examen

Cerere sustinere proiect de cercetare

Proces verbal  sustinere proiect de cercetare

Catalog examen

Cerere sustinere raport de cercetare

Proces verbal  sustinere raport de cercetare

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad