PARTENERIATE

Un palier de acţiune pentru creşterea vizibilităţii şi a prestigiului naţional şi internaţional al cercetării ştiinţifice economice şi al cercetătorilor îl reprezintă consolidarea rolului INCE în reţelele şi parteneriatele naţionale şi internaţionale existente, dar şi integrarea în noi astfel de acţiuni care asigură fundamentul unor colaborări ştiinţifice viitoare.

În acest sens menționăm cele mai recente exemple:

- începând cu anul 2013, INCE a fost cooptat ca membru fondator în asociaţia Măgurele High-Tech Cluster (http://www.mhtc.ro/magurele-high-tech-cluster/) și în asociația ELI NP CLUSTER INOVATIV, constituite în jurul mega-proiectului european Eli Nuclear Physics de la Măgurele, alături de prestigioase institute din domeniul fizicii atomice şi al cercetării şi dezvoltării tehnologice, care deschid noi oportunităţi de colaborare;

- pentru asigurarea unei mai bune şi active prezenţe în viaţa comunităţii, demersurile realizate au condus în luna octombrie 2013 la cooptarea INCE ca membru al Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Bucureşti Ilfov ( http://www.stpbi.ro/news.php ), organism din care fac parte autorităţile locale din regiune, reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă, ai agenţiilor de ocupare şi camerelor de comerţ, ai partenerilor sociali. Pe lângă o apropiere şi un contact permanent cu problemele economico-sociale ale actorilor din regiunea Bucureşti - Ilfov, parteneriatul ne-a deschis şi oportunitatea identificării unor bune practici de colaborare instituţională pentru anticiparea şi managementul schimbării în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene derulat de INCE sub coordonarea ITC-ILO, dar şi posibilitatea răspunsului la viitoare propuneri de colaborare pentru elaborarea şi depunerea în comun de proiecte cu finanţare europeană;

- începând cu luna aprilie 2015, INCE a devenit partener strategic al Reţelei United Nations Global Compact din România (http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/un-global-compact-va-infiinta-o-filiala-locala-in-romania.html) , organism al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care pornind de la 10 principii ce decurg din drepturile universale ale omului, dreptul muncii, dreptul mediului şi legislaţia de prevenire şi combatere a corupţiei, urmăreşte promovarea responsabilităţii sociale a companiilor şi instituţiilor, într-un climat economic şi de afaceri sănătos. Pe lângă cerinţele ce decurg din această calitate,  institutul va avea oportunitatea de a se implica atât în evaluarea rapoartelor anuale ale diferitelor companii din România în domeniu responsabilităţii sociale şi promovarea de bune practici, cât şi în schimbul permanent de informaţii și bune practici cu membrii reţelelor din alte ţări;

- în luna noiembrie 2015, INCE a încheiat cu Institutul Cultural Român (http://icr.ro/) un Acord-cadru de parteneriat în vederea cooperării și conlucrării celor două instituții și din dorința de a valorifica potențialul prin derularea unor proiecte și programme culturale comune. În baza acordului partenerii își propun: organizarea unor evenimente culturale şi ştiinţifice comune ce promovează valorile culturale naţionale; creşterea numărului de persoane care intră în contact cu fenomenele academico-ştiinţifice ale culturii române; promovarea reciprocă a celor doi parteneri. Un exemplu de succes în derularea acordului îl reprezintă organizarea în comun a conferinței științifice internaționale ESPERA 2015 ( http://www.conferinte-ince.ro/ );

- la finele anului 2015, INCE a încheiat un acord de parteneriat cu asociaţia Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei ( http://www.cnr-cme.ro/ ) și Institutul de Prognoză Economică ( http://www.ipe.ro/romain.html ), în baza căruia cele trei instituții își propun: să iniţieze sau să participe la elaborarea de studii şi cercetări în domeniul energiei; să participe la elaborarea de rapoarte tehnice periodice prin prelucrarea şi/sau publicarea datelor privind resursele energetice, tehnologiile aferente domeniului energie şi consumului de energie; să colaboreze pentru elaborarea unor documente de poziţie privind politicile şi strategiile iniţiate de autorităţile statului.

- începând cu aprilie 2016, în contextul cadrului oferit de Acordul de parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, se derulează proiectul SIPOCA 22 – ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității”

- din aprilie 2016, în baza Acordului de parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se derulează proiectul SIPOCA 4 – ”Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”

- începând cu decembrie 2018, în cadrul proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor, și în baza Acordurilor de Joint Venture “CONSORTIUM FOR GOOD AGRICULTURAL PRACTICES - 1” (CONGAP-1), “CONSORTIUM FOR GOOD AGRICULTURAL PRACTICES - 2” (CONGAP-2) și “CONSORTIUM FOR GOOD AGRICULTURAL PRACTICES - 3” (CONGAP-3), în cadrul cărora INCE este lider de parteneriat, se derulează proiectele 01/QBS/2017 ”Înființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați în regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est”, 02/QBS/2017 ”Înființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”, respectiv 03/QBS/2017 ”Înființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați în regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest și Centru” (https://infonitrati.apanoastra.ro/);

- începând cu iulie 2019, în baza Acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate se derulează proiectul SIPOCA 607 ”A.N.A.N.P.-Pilon strategic în dezvoltarea comunităţilor locale şi a mediului de afaceri prin consolidarea capacităţii administrative în ariile naturale protejate din România”.

 

sigla3

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

acad