Institutul Naţional de Cercetări Economice 'Costin C. Kiriţescu' (INCE) este organizaţie ştiinţifică de drept public, de interes naţional, cu vocaţie de cercetare fundamentală, finanţată din bugetul public, care dezvoltă şi cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi externe.
Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” face parte din structurile de cercetare fundamentală ale Academiei Române şi este continuatorul tradiţiei cercetărilor economice şi sociale din România, care are rădăcini de aproape un secol. Obiectivele actuale ale INCE decurg din misiunea pe care şi-a asumat-o în debutul celui de-al X-lea deceniu al secolului XX.
INCE este chemat să-şi coreleze strategia proprie de cercetare cu vocaţia Academiei Române şi cu strategiile şi politicile europene și naţionale în domeniul ştiinţei şi cercetării.
Totodată, ca instituţie academică pentru cercetarea fundamentală INCE îşi asumă un rol esenţial inclusiv pentru dezvoltarea şi conservarea patrimoniului ştiinţific, a instituţiilor şi a identităţii naţionale nu numai din domeniul ştiinţei economice, ci şi în celelalte domenii ale culturii şi ştiinţei naţionale, prin angajarea şi promovarea unor proiecte de interes major. Este vorba de pildă de lucrări de amploare, cu vocaţie enciclopedică, care urmăresc să valorifice contribuţiile şi resursele istorice ale generaţiilor de cercetători şi oameni de ştiinţă din România. INCE urmăreşte dezvoltarea şi consolidarea competenţei ştiinţifice, a cunoaşterii şi a cunoştinţelor în domeniul cercetării ştiinţifice economice din România.

sigla3

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

facebook
acad