Director general:  Prof. dr. Luminita CHIVU
e-mail: chivu A ince.ro, tel/fax: 021.318.81.07, tel: 021.318.81.06 / 2007

Director general adjunct: Prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC
e-mail: franc A ince.ro, tel/fax: 021.318.24.38, tel: 021.318.81.06 / 2492

Director general adjunct: Prof. dr. Constantin CIUTACU
e-mail: ciutacu A ince.ro, tel/fax: 021.318.24.69, tel: 021.318.81.06 / 3111

Secretar stiintific: Prof. dr. George GEORGESCU
e-mail: georgescu A ince.ro, tel/fax:021.318.24.69

Contabil sef: Dr. Luminita HORSIA
email: lhorsia A yahoo.com, tel/fax: 021.310.01.42

  Biroul executiv

ENTITATI FARA PERSONALITATE JURIDICA:

Centrul Roman de Economie Comparata si Consens - Biblioteca virtuala
Centrul de Cercetari Demografice “Vladimir Trebici”
Centrul de Modelare Macroeconomica
Centrul de Economie Montana
Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile si Eficienta Energetica
Centrul de Cercetare pentru Asistarea Deciziilor cu Tehnologia Informatiei
Centrul Pierre Werner de Studii si Documentare Romania-Luxembourg
Compartimentul de Cercetari Complexe
Compartimentul de Consultanta si Parteneriate pentru Strategii si Politici

Compartimentul Doctorate
Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic
Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane si Administrativ

ENTITATI CU PERSONALITATE JURIDICA:

Institutul de Economie Nationala
Institutul de Prognoza Economica
Institutul de Economie Mondiala
Institutul de Economie Agrara
Institutul de Cercetari pentru Calitatea Vietii
Centrul de Economia Industriei si Serviciilor
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare “Victor Slavescu”
Centrul de Studii si Cercetari de Biodiversitate Agrosilvica “Acad. David Davidescu”
Centrul de Informare si Documentare Economica

  Reteaua INCE

 

Consiliul Ştiinţific INCE

 

Institutul

Membri de drept

Membri aleşi

Membri de drept, desemnaţi de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie

Acad. Mugur Isărescu

 

Acad. Tudorel Postolache

Acad. Aurel Iancu

Acad. Emilian Dobrescu

Dr. Victor Axenciuc, membru de onoare al Academiei Române

 

Dr. Emilian M. Dobrescu, invitat permanent

 

Membri de drept

Membri aleşi de adunarea generală a cercetătorilor din fiecare institut/centru

Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu"

Dr. Luminiţa Chivu, director general

 

Dr. Constantin Ciutacu, director general adjunct

Dr. Valeriu Ioan Franc, director general adjunct

Dr. George Georgescu, secretar ştiinţific

 

Dr. Luminiţa Horşia, contabil şef

Dr. Daniel Mateescu, invitat permanent

Institutul de Economie Naţională

Dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române, director

Dr. Steliana Sandu

Dr. Valentina Vasile, director adjunct

Dr. Florin Marius Pavelescu

Institutul de Prognoză Economică

Acad. Lucian Liviu Albu,  director

Dr. Bălan Mariana

Dr. Mioara Iordan, director adjunct

Dr. Chilian Mihaela Nona

Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vieţii

Dr Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, director

Dr. Mariana Stanciu

Dr. Sorin Cace, director adjunct

Dr. Iulian Stănescu

Dr. Ioan Mărginean

 

Institutul de Economie Agrară

Dr. Cecilia Alexandri, director

Dr. Iuliana Ionel

Dr. Filon Toderoiu, director adjunct

Dr. Lucian Luca

Institutul de Economie Mondială

Dr. Simona Moagar Poladian, director

Dr. Petre Prisecaru

Dr. Napoleon Pop, director adjunct

Dr. Răzvan Voinescu

Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor

Dr. Mihai-Sabin Muscalu, director

Dr. Corneliu Russu

Dr. Marina Bădileanu

Centrul de Cercetări Financiar Monetare

Dr. Marin Constantin, director

Dr. Elena Pădurean

Dr. Iulia Lupu

Centrul de Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică

Dr. Alexandru Bogdan, membru corespondent al Academiei Romane, director

Dr. Ipate Iudith

Centrul de Informare şi Documentare Economică

-

Dorina Gheorghe

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens

-

Dr. Nicuşor Ruiu

Centrul de Cercetări Demografice

Dr. Vasile Gheţău, director

 

Centrul de Modelare Macroeconomică

-

Dr. Bianca Păuna

Centrul de Cercetare în Asistarea Deciziei cu Tehnologia Informaţiei

Acad. Florin Gh. Filip, director

 

Centrul de Economie Montană

Dr. Radu Rey, director

 

Centrul de Promovare a Energiilor Regenerabile

Dr. Filip Cârlea, director

 

Colectivul de Cercetări Complexe

-

Dr. Dan Olteanu

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad