newiEugen DIJMARESCU (coordonator)(2023) - Piața unică la 30 de ani

Eugen DIJMARESCU(coord)(2022) - Transformarea  monedei fiduciare  (II), CIDE-Academia Romana

Eugen DIJMARESCUcoord)(2021) - Transformarea monedei fiduciare (I), CIDE-Academia Romana

Coordonator Bogdan SIMIONESCU (2021) - Pandemia – constrângeri și oportunități economice, Editura Academiei Române, București, 2021.

Jean Vasile ANDREI, Luminița CHIVU, Valeriu IOAN-FRANC, Violeta SIMA, (2020) - Practici si exigente in scrierea lucrarilor stiintifice, Editura EXPERT

Coordonatori: Aurel IANCU, Nicolae PĂUN, - Economia României după Marea Unire”, Volumul I, (2019) Macroeconomie, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Colecția ”Civilizația românească”, Editura Academiei Române, București.

Coordonatori: Aurel IANCU- coordonator principal, George GEORGESCU, Victor AXENCIUC, Florin Marius PAVELESCU, Constantin CIUTACU, (2019) - Economia României după Marea Unire, Volumul II Economia sectorială, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Colecția ”Civilizația românească”, Editura Academiei Române, București.

Eugen DIJMARESCU(coord)(2019) - Sistemul financiar international in deriva?, CIDE-Academia Romana

xxx (2019) - Piata muncii in Romania. Repere cantitative si calitative privind deficitul de forta de munca, CIDE-Academia Romana

J. KOMLOS(2019) - Principiile economiei intr-o lume post-criza, CIDE-Academia Romana

xxx(2018) - Convergenta economica si monetara a Romaniei cu Uniunea Europeana. Un demers necesar. Sinteza, CIDE-Academia Romana

xxx(2018) - Convergenta economica si monetara a Romaniei cu Uniunea Europeana. Un demers necesar, etapa I 2018, CIDE-Academia Romana

N.POP, V.IOAN-FRANC(2018) - Romania in globalizare, CIDE-Academia Romana

N.POP, V.IOAN-FRANC(2018) - Romania si adoptarea euro, CIDE-Academia Romana

xxx(2016) - Descompunerea si recompunerea structurilor industriale din Romania. Repere de strategie, CIDE-Academia Romana

V. AXENCIUC2012) - Produsul Intern Brut al Romaniei, 1962-2000, Vol.I - Sinteza seriilor de timp a indicatorilor globali, Editura Economica

V.AXENCIUC(2012) - Produsul Intern Brut al Romaniei, 1862-2000, Vol.II - Serii statistice seculare si argumente metodologice, Editura Economica

 

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad