ianuarie-martie 2017

Prof. univ. dr. Florin Georgescu in dialog cu cercetatorii INCE

 

FG-foto

4-5 septembrie 2018
 

Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

împreună cu

Academia de Studii Economice Bucureşti

organizează, în perioada 4-5 septembrie 2018, cel de al XXVII-lea Congres internaţional al Academiei Europene de Management şi Administrarea Afacerilor (AEDEM) Madrid, cu tema „ANTREPRENORIATUL LOCAL ŞI GLOBALIZAREA”

Pachet informații Congres internațional AEDEM

Fișă înscriere Congres internațional AEDEM

Agenda congresului AEDEM

alg

 

Dezbateri științifice sub egida
SECȚIEI DE ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE
organizate în colaborare cu institutele/centrele din rețeaua INCE

4 iulie 2019, ZONA MONTANĂ A ROMÂNIEI – O PRIORITATE NAȚIONALĂ. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVAREA, MOTOARE ALE DEZVOLTĂRII REZILIENTE ȘI SUSTENABILE A AȘEZĂRILOR MONTANE, CA RĂSPUNS LA PRESIUNEA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI GLOBALIZĂRII DIN URMĂTOARELE DECENII, Centrul de Economie Montană CE-MONT, ora 10.00, Sala Luxemburg, Prezentare

27 iunie 2019, IMPACTUL CELEI DE-A PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE ASUPRA MEDIULUI ECONOMIC ȘI A MODELĂRII, Institutul de Prognoză Economică, ora 10.00, Sala de Consiliu a IPE, Prezentare

24 iunie 2019, POLITICI SOCIALE ÎN ROMÂNIA, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, ora 10.00, Sala de Consiliu a ICCV, Prezentare

20 iunie 2019, INDUSTRIA ROMÂNIEI - PREZENT ȘI PERSPECTIVE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor, ora 10.00, Sala Luxemburg, Prezentare

17 mai 2019, EVALUAREA STĂRII DE SUSTENABILITATE A ECONOMIEI ROMÂNIEI, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare ”Victor Slăvescu”, ora 10.00, Sala de Consiliu CCFM, Prezentare

18 aprilie 2019, CUM AR PUTEA FI ADAPTATE INTERVENȚIILE PAC LA NEVOILE AGRICULTURII ROMÂNEȘTI?, Institutul de Economie Agrară, Sala România – Luxemburg, Prezentare

8 aprilie 2019, CALITATEA VIEȚII ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN. LECȚIILE CRIZEI, Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), ora 10.00, Sala de Consiliu ICCV, Prezentare

7 martie 2019, IMPACTUL ISD ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE, Institutul de Economie Națională (IEN), Sala de Consiliu a IEN, Prezentare

 

 

i1

18 octombrie 2022 – Conferința internațională

”Managementul integrat al azotului”

organizată de Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (INCE), împreună cu organizațiile partenere din Consorțiul pentru Bune Practici Agricole, în cadrul contractului ”Înființarea și dezvoltarea unei rețele de transfer și schimb de cunoștințe în vederea promovării bunelor practici agricole pentru a preveni și reduce poluarea cu nitrați”, beneficiar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Subiectul principal - modul de aplicare a politicilor integrate de management al azotului și aprofundarea unor practici agricole prietenoase atât din punct de vedere al politicilor de mediu, cât și al fermierilor.

Agenda conferinței

Pullman Bucharest World Trade Center Piața Montreal 10, București, Sala de conferințe Mexic-Seul

DSC01880

 

DSC01860  DSC01890  DSC01887

ktn1  ktn2

 

 

PosterStatMod22_A4_page-0001

14-15 octombrie 2022–

Conferinta internationala ”Statistical Modelling with Applications”

https://statmod2022.sciencesconf.org/

organizata de Institutul National de Cercetari Economice (INCE) în parteneriat cu Laboratory of Mathematics Raphaël Salem (LMRS), University of Rouen - Normandy, CNRS, France si Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata „Gheorghe Mihoc- Caius Iacob” (ISMMA)

Obiectivul conferintei internationale - de a reuni experti internationali în modelare statistica, luând în considerare atât punctele de vedere teoretice, cât si aplicative. Prezentarile au ca scop prezentarea celor mai recente progrese stiintifice în domeniu, discutarea problemelor majore si a principalelor directii de viitor

DSC01760

DSC01731

Hybrid - Online și în sediile INCE și ISMMS, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr 13, București, România

Book of abstracts

 

i3

26-27 august 2022–

Conferința internațională

”VI-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research”

organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Institute of Economic Development and Social Researches (IKSAD)-Turcia și Research Network on the Resource Economics and Bioeconomy Association (RebResNet)

 

Sesiunea plenară hybrid, Sala de Consiliu INCE ”Costin C. Kirițescu – Pierre Werner”

Sesiuni paralele – on line

Agenda conferinței

DSC01698

DSC01680

 

DSC01669

 

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad