Bucureşti, Casa Academiei Române
Calea 13 Septembrie nr. 13,

tel. (021)318.81.06, 318.81.27, 318.81.28, 318.81.29 int. 2007

e-mail: office @ ince.ro

harta

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad