PARTENERIATE

Un palier de acţiune pentru creşterea vizibilităţii şi a prestigiului naţional şi internaţional al cercetării ştiinţifice economice şi al cercetătorilor īl reprezintă consolidarea rolului INCE īn reţelele şi parteneriatele naţionale şi internaţionale existente, dar şi integrarea īn noi astfel de acţiuni care asigură fundamentul unor colaborări ştiinţifice viitoare.

Īn acest sens menționăm cele mai recente exemple:

- īn octombrie 2022, INCE a semnat un Memorandum de īnțelegere cu Lab for Entrepreneurship and Development (LEAD), Cambridge (Massachusetts, USA) avānd drept obiectiv principal dezvoltarea relațiilor bilaterale, promovarea reciprocă a acțiunilor organizate de fiecare partener și schimbul de experiență. Formele generale de cooperare convenite sunt: realizarea de cercetări comune, publicații și conferințe, colocvii și prelegeri comune, schimb de baze de date de cercetare, precum și alte categorii de activități convenite de comun acord;

- īn ianuarie 2022, INCE a semnat un Memorandum de īnțelegere cu European Marketing and Management Association (EUMMAS) īn baza căruia instituțiile semnatare īși propun īn principal: să colaboreze prin activități de cercetare īn domeniul marketingului, managementului și al disciplinelor conexe; să contribuie prin rezultatele activităților de cercetare comune la creșterea calității managementului, marketingului, politicilor și deciziilor și la conștientizarea importanței unui management atāt public, cāt și privat eficient și eficace pentru prosperitatea locală, regională și globală; să contibuie la dezvoltarea unei rețele academice și profesionale destinată schimbului de experiență și cunoștințe, sub egida EUMMMAS; să organizeze īn comun și să participe reciproc la diferite evenimente științifice, respectiv conferințe, cursuri de formare, seminarii, workshopuri, mese rotunde, activități de consultanță, proiecte.

- īncepānd cu ianuarie 2022, INCE este membru al  European Community of Practice in Partnership (ECOPP), organism al Comisiei Europene, reunind 150 de organizații și autorități din Uniunea Europeană, īnființat pentru o īmbunătățire a parteneriatului pentru implementarea fondurilor europene și care are ca obiectiv schimbul de bune practici și abordarea bottom-up īn domeniul implementării fondurilor europene;

- īncepānd cu decembrie 2018, īn cadrul proiectului ”Controlul integrat al poluarii cu nutrienti”, derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor, și īn baza Acordurilor de Joint Venture “Consortium for Good Agricultural Practices - 1” (CONGAP-1), “Consortium for Good Agricultural Practices - 2” (CONGAP-2) și “Consortium for Good Agricultural Practices - 3” (CONGAP-3), īn cadrul cărora INCE este lider de parteneriat, se derulează proiectele 01/QBS/2017 ”Īnființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați īn regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est”, 02/QBS/2017 ”Īnființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați īn regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”, respectiv 03/QBS/2017 ”Īnființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați īn regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest și Centru”;

- iulie 2019 – octombrie 2022, īn baza Acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate se derulează proiectul SIPOCA 607 ”A.N.A.N.P.-Pilon strategic īn dezvoltarea comunităţilor locale şi a mediului de afaceri prin consolidarea capacităţii administrative īn ariile naturale protejate din Romānia”.

- aprilie 2016 – martie 2018, īn baza Acordului de parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vārstnice s-a derulat proiectul SIPOCA 4 – ”Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice īn domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”

- aprilie 2016 – martie 2018, īn contextul cadrului oferit de Acordul de parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, s-a derulat proiectul SIPOCA 22 – ”Dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica īn domeniul biodiversitatii”

- la finele anului 2015, INCE a īncheiat un acord de parteneriat cu asociaţia Comitetul Naţional Romān al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și Institutul de Prognoză Economică (IPE), īn baza căruia cele trei instituții īși propun: să iniţieze sau să participe la elaborarea de studii şi cercetări īn domeniul energiei; să participe la elaborarea de rapoarte tehnice periodice prin prelucrarea şi/sau publicarea datelor privind resursele energetice, tehnologiile aferente domeniului energie şi consumului de energie; să colaboreze pentru elaborarea unor documente de poziţie privind politicile şi strategiile iniţiate de autorităţile statului.

- īn luna noiembrie 2015, INCE a īncheiat cu Institutul Cultural Romān (ICR) un Acord-cadru de parteneriat īn vederea cooperării și conlucrării celor două instituții și din dorința de a valorifica potențialul prin derularea unor proiecte și programme culturale comune. Īn baza acordului partenerii īși propun: organizarea unor evenimente culturale şi ştiinţifice comune ce promovează valorile culturale naţionale; creşterea numărului de persoane care intră īn contact cu fenomenele academico-ştiinţifice ale culturii romāne; promovarea reciprocă a celor doi parteneri. Un exemplu de succes īn derularea acordului īl reprezintă organizarea īn comun a conferinței științifice internaționale ESPERA 2015 ( http://www.conferinte-ince.ro/ );

- īn data de 31 mai 2018 a fost aprobată ”Procedura interna de recrutare si selectie a personalului ce urmează a fi īncadrat  pe posturi īn afara organigramei, pentru a desfăşura activităţi īn cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, implementate de Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”, procedură ce a intrat īn vigoare īncepānd cu data de 1 iunie 2018

Anunț pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului privind siguranța īn exploatare īn funcționarea echipamentelor/instalațiilor sub presiune care operează cu fluide din clasa mare de risc. Termen limită pentru depunerea ofertelor la adresa de email office@ince.ro: 28.04.2023. Caiet de sarcini, Proces verbal selectie oferte, 04.05.2023

Anunț pentru achiziția de servicii de consultanță pentru elaborarea Analizei preliminare cost-beneficiu privind aspectele economice, sociale și de mediu ale reducerii riscurilor și prevenirii accidentelor majore īn funcționarea echipamentelor/instalațiilor sub presiune care operează cu fluide din clasa mare de risc. Termen limită pentru depunerea ofertelor la adresa de email office@ince.ro: 28.04.2023. Caiet de sarcini, Proces verbal selectie oferte, 04.05.2023

;

Academia Romānă
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad