Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”, denumit n continuare INCE, este o instituţie cu personalitate juridică, de interes public, n subordinea Academiei Rom ne, av nd ca obiect principal de activitate desfăşurarea de cercetări fundamentale şi avansate n domeniul economic, social şi demografic, nscrise n programele avizate anual de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi aprobate de către Adunarea Generală a Academiei Rom ne.

Misiunea institutului și a entităților componente constă n:
(a) realizarea de cercetări științifice fundamentale și avansate n următoarele domenii: dezvoltarea durabilă, echilibrul economic, financiar, ecologic şi social, șocuri exogene și reziliență, globalizarea, integrarea economică europeană, societatea bazată pe cunoaştere, comunicare şi informaţie, pregătirea şi folosirea forţei de muncă, progresul tehnic, eficienţa factorilor de producţie, competitivitate şi eficienţă economică, strategia energetică, echilibre şi corelaţii macroeconomice, balanța bugetară și balanța de plăți externe, tranziția verde și digitală, echilibre regionale și dezvoltare locală, eficienţa administraţiei şi a serviciilor publice de interes economic general, perfecţionarea sistemului de indicatori din economie, evaluarea politicilor financiar-monetare şi a sistemului bancar, absorbția fondurilor europene, relaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale, modelare şi prognoză economicosocială, securitate energetică și alimentară, dezvoltare umană şi calitatea vieţii, metodologia evaluării acestora şi politicile specifice, economie comportamentală, impactul stării demografice, economia montană, schimbări climatice, bioeconomie, alte probleme cu care se confruntă evoluţia economiei;
(b) dezvoltarea și conservarea patrimoniului știinţific, prin generarea, identificarea, angajarea şi promovarea unor proiecte de interes major;
(c) participarea la elaborarea de studii, programe şi lucrări suport pentru strategii sectoriale şi naţionale de cercetare şi dezvoltare economică;
(d) implicarea activă n lucrări şi analize pentru fundamentarea şi susţinerea unor iniţiative legislative şi politici de dezvoltare, oferind consultanţă şi expertiză n susţinerea activităţii legislativului şi a executivului.

facebook

Academia Rom nă
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad