ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE - SDSE


INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, ACADEMIA ROMANA
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE        Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice

           Studiile doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice reprezintă o componentă importantă a cercetării științifice fundamentale, avansate și aplicate din Academia Română, axată pe cunoașterea în domeniul Economie, ca știință fundamentală, componentă teoretico-metodologică a sistemului științelor economice.
         Școala Doctorală de Științe Economice face parte din stuctura
Școlii de Studii Avansate a Academiei Române - SCOSAAR .
        
Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” (INCE), pe lângă care funcționează Școala Doctorală de Științe Economice, are o tradiție îndelungată (de peste patru decenii) în domeniul organizării studiilor de doctorat în domeniul Economie. Prin tradiție, pe parcursul stagiului de pregătire doctorală, fiecare student - doctorand este îndrumat și își elaborează referatele de cercetare în cadrul unei echipe de cercetare din colectivele/departamentele/compartimentele din INCE și institutele/centrele componente. Cercetarea se realizează prin integrarea doctorandului ca membru în colectivul de elaborare a unei teme de cercetare din Programul anual de cercetare științifică al INCE, aprobat de Consiliul Științific al institutului, Secția de Științe Economice și Adunarea Generală a Academiei Române. INCE îi corelează strategia proprie de cercetare cu vocația Academiei Române, cu domeniile strategice și direcțiile prioritare ale cercetării înscrise în strategia cercetării științifice în Academia Română, cu strategiile și politicile naționale și europene în domeniul științei și cercetării, asumându-și un rol inclusiv pentru dezvoltarea și conservarea patrimoniului științific, a instituțiilor și a identității naționale nu numai din domeniul științei economice, ci și în celelalte domenii ale culturii și științei naționale, prin angajarea și promovarea unor proiecte de interes major. INCE urmărește dezvoltarea și consolidarea competenței științifice, a cunoașterii și a cunoștințelor în domeniul cercetării științifice economice din România, oriunde se desfăoară aceasta, în acord cu obiectivele strategiilor naționale și europene de dezvoltare.
         Studenții doctoranzi beneficiază astfel de integrarea într-un mediu de cercetare științifică unic, în care avansul în pregătirea teoretică de nivel înalt se îmbină cu contactul permanent cu identificarea și înțelegerea problemelor economiei reale, cu participarea la evenimente științifice și reuniuni periodice, accesul la resursele informaționale și bazele de date gestionate de institutele și centrele cu profil economic care își derulează activitatea sub egida INCE - Academia Română, care contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru progresul în domeniul cercetării științifice doctorale.

         Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
         Training Program based on Advanced University Studies
         Lista conducătorilor de doctorat_Economie
         Săli de conferințe
         Infrastructură de cercetare
         Surse de informatii
         Departamente de cercetare