Seria Studii şi cercetări economice

 

Dragoş Ion Popescu – Definirea stabilităţii financiare

Amalia Fugaru – Eficienţa deciziilor de politică monetară ale Băncii Naţionale a României în perioada 1911–1913

Gabriela-Otilia Lăţea – Lecţiile crizei financiare din 2008–2009

Dragoş Ion Popescu – Vulnerabilităţi ale sistemului financiar-bancar şi implicaţiile asupra stabilităţii preţurilor

Valentina Robu – Paradigme spirituale ale comportamentului economic

Gabriela Mihailovici – Politicile monetare şi ştiinţele de graniţă în context european

Florian Libocor – Uniunea bancară - realităţi europene

Dragoş Ion Popescu – Analiza evoluţiilor monetare şi de credit în economia românească

Alina- Mihaela Bizna – Evaluarea economiei informale – coruptie si evaziune fiscala

Brandusa Mariana Gherghina – Fondurile comunitare in sprijinul Noilor State Membre