Seria Probleme economice

 

Amalia Fugaru – Politicile monetară şi bugetară din România în perioada 1911–1913

Gabriela-Otilia Lăţea Stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară în activitatea băncilor central

Cătălin Davidescu Supravegherea bancară în România

Amalia Fugaru – Teorii generale cu privire la impozitare

Cătălin Davidescu Supravegherea bancară studiu comparativ în ţările Uniunii Europene

Florian Libocor – Politica monetară – coordonare şi eficienţă

Gabriela Mihailovici – Reforma guvernanţei economice europene: ce poate şi ce nu poate face banca centrală în actualul context european

Cătălin Davidescu Tendinţe în supravegherea bancară ca urmare a crizei financiare 2008 –2009

Florian Libocor – Evaluarea condiţiilor monetare

Dragoş Ion Popescu – Criza financiară şi politica monetară a Băncii Centrale Europene

Varujan Vosganian - Câteva consideraţii generale privind datoria publică

Alina- Mihaela Bizna – Dimensiuni, caracterisrici si forme principale de manifestare ale economiei informale in Romania

Alina- Mihaela Bizna – Economie formala, economie informala – delimitari conceptuale

Brandusa Mariana Gherghina – Absorbtia fondurilor europene in Romania

Brandusa Mariana Gherghina – Fondurile europene – constituire si utilizare